شرایط پیچیده یعنی زمانی که رییس بزرگ میگه کارا تا بیست و چهارم تموم میشه و میرین خونه و تو هم همین رو به خونواده میگی و خوشحالشون می کنی اما عصر بیست و چهارم بهت میگن که بیست و ششم و احتمالا بیست و هفتم هم باید بیای سر کار و تو نمیدونی با چه زبونی این رو به خونواده بگی …

1+

نظر بدهید