حافظ

ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست

حافظ

2+

نظر بدهید