یکی از همکاران هم هست که اغلب اوقات بعد از قطع کردن تماسش یا حرف زدن با اشخاص برمیگرده بهم میگه : یارو فکر می‌کنه ما گاویم !
و ناخودآگاه یاد اون جمله معروف از جرج برنارد شاو می افتم که میگه : مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی حرفش رو باور نمی کنه ، بلکه مجازاتش اینه که نمیتونه حرف هیچکس رو باور کنه .

0

نظر بدهید