عجیب و جالب ؛ میشه دام و احشام رو هم طبق رویه گمرکی صدور موقت جهت تعلیف (همون چاق شدن و چله شدن) به خارج از کشور فرستاد و ظرف مدت معین برگردوند که در این صورت به اضافه وزن و احیانا نُتاج اونها (یعنی حاصل وضع حمل اون دام ها) حقوق ورودی تعلق نمی گیره .

خیلی هم جالب !!!

0

نظر بدهید