دلم میخواد هنوز مثنوی بخونم اما دیگه شکمم اجازه نمیده ، گشنه ام و چیزی تو خونه نیست و باید برم از بیرون چیزی بگیرم و باید مثنوی رو به کناری نهاد …

فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

0

نظر بدهید