به نظرم باید دولت ها یک مقرری چیزی برای اهل کتاب خوندن ها میذاشتن 😉 اونی که اهل کتاب خوندنه باید نو و آبش آماده باشه و فقط صبح تا شب شب تا صبح کتاب بخونه .

0

نظر بدهید