ساعت ۸ صبح سوار تاکسی تو مسیر اسکله ، هوای بهاری و آغشته به مه بهمن ماه بندرعباس ، موسیقی متن از بانو هایده و صد البته مهمتر از همه راننده تاکسی یکی از مادران زحمت کش این سرزمین …

ترکیبی زیباتر از این اگه سراغ دارید بفرمایید .

0

نظر بدهید