تعارض ناخواست ناخواست یا اجتناب اجتناب میدونی یعنی چی؟

یعنی مجبور باشی بین دو تا چیز که هیچ کدومش رو دوست نداری یکیش رو انتخاب کنی ؛ یعنی یا باید باهاش بمونی و بذاری عذابت بده و یا هم باهاش نباشی و نتونی نفس بکشی …

0

نظر بدهید