اول صبح نوشتن / هشت صبح تا پنج عصر سر کار / شب هم مطالعه و مطالعه و مطالعه

زندگی مگه قشنگترین از این هم میشه ؟

0

نظر بدهید